Skip to main content
Uncategorized

Moet je als huurder een vakman inschakelen om een herstelling te doen?

Een huurder heeft last van een lekkende kraan of het lint van een rolluik is afgescheurd. Mag hij in dat geval de herstelling zelf doen of dient hij daarvoor een vakman in te schakelen?

Als er in een huurwoning of –appartement iets stuk gaat is het in eerste instantie van belang om te weten of de verhuurder dan wel de huurder opdraait voor de herstelling. De huurder kan nu eenmaal niet verplicht worden om herstellingen te doen die wettelijk ten laste van de verhuurder zijn.

Zelf doen?

De verhuurder kan de huurder niet verplichten om voor de herstelling een vakman in te schakelen. De huurder mag de herstelling ook zelf doen (of bv. een familielid vragen om deze te doen). Hij dient er wel voor te zorgen dat de herstelling gebeurt volgens de regels van de kunst. Als dat niet het geval is, kan de verhuurder vragen dat de herstelling opnieuw wordt gedaan. De huurder draait dan bovendien op voor de schade die ontstond doordat de herstelling niet correct werd uitgevoerd.

Keuze van vakman

Beslist de huurder om een vakman in te schakelen dan kiest hij vrij op wie hij een beroep doet. De verhuurder kan hem dus niet verplichten om te werken met iemand van zijn keuze. Ook hier is de huurder evenwel aansprakelijk als de herstelling niet correct gebeurt.

Een herstelling voor de verhuurder

Blijkt de herstelling eigenlijk ten laste te zijn van de verhuurder dan kan de huurder de rekening van een door hem gekozen vakman niet zomaar naar de verhuurder laten sturen. Het is in dat geval namelijk de verhuurder die mag beslissen wie de werken mag doen. Soms gebeurt het wel dat de verhuurder aan de huurder een lijst geeft van aannemers die hij kent en die de huurder mag opbellen ook al gaat het om een herstelling die de verhuurder moet betalen. In dat geval zal de verhuurder de rekening wel betalen.

Bron: Immo Vlan – Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)