Advocaat Karo De Jonge

Advocaat Karo De Jonge behaalde in juni 2015 de academische graad van Master of Laws in de rechten en dit met onderscheiding. Karo is advocaat sedert 1 oktober 2015 aan de Balie te Oudenaarde. Karo maakte deel uit van het Advocatenkantoor Lucrum te Schendelbeke als advocaat-stagiaire en behaalde het Bekwaamheidsattest voor de uitoefening van het beroep van advocaat.  Karo werd per oktober 2015 opgenomen als advocaat aan de balie van Oudenaarde. Het kantoor is gevestigd te Geraardsbergen, Heuvelstraat 98.

Karo wordt aangesteld als bewindvoerder en als curator over onbeheerde nalatenschappen. Karo is eveneens houder van het certificaat erkende curatoropleiding en is actief als syndicus van mede-eigendommen met maximaal 20 privatieve kavels

Werkwijze

1. Analyse

Een goede dienstverlening start met een eerste gesprek waarbij vooral wordt geluisterd; luisteren naar de verschillende juridische punten dewelke vervolgens grondig worden geanalyseerd. We bekijken en overleggen alle standpunten in eerste fase samen.

2. Preventie

Het kantoor vertrekt vanuit de aanpak dat elke mogelijke conflictsituatie in eerste instantie preventief dient te worden behandeld waarbij nodeloze procedures vermeden worden. Bij de behandeling van de dossiers primeert een nuchtere aanpak met een empathisch vermogen.

3. Probleemoplossend

Wanneer een gerechtelijke procedure toch onvermijdelijk zou zijn, kunnen uw belangen behartigd worden voor alle Hoven en Rechtbanken in België. Het kantoor heeft abonnementen op verschillende juridische – al dan niet online toegankelijke – bronnen waardoor permanent op de hoogte wordt gebleven van de laatste nieuwe initiatieven inzake wetgeving, rechtsleer en rechtspraak, hetgeen de behandeling van het dossier van iedere rechtzoekende ten goede komt. Ook schoolt Karo De Jonge zich nog altijd bij middels verschillende juridische vormingen.